Mini-congressen over Klimaatakkoord

De Gelderland Academie organiseert samen met Code Groen van de provincie Gelderland een serie bijeenkomsten over het Klimaatakkoord. Als leidraad gebruiken we de uitkomsten van de sectortafels en de sectoroverschrijdende thema’s. Elke drie maanden lichten we een ander onderwerp uit. In de bijeenkomsten krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met CO2, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzame Opwek. We zorgen voor inspirerende sprekers en interactieve kennissessies met praktijkcases. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerklunch. Genodigden zijn managers bedrijfsvoering, managers duurzaamheid, (strategisch) inkopers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s).

CO2: van ambitie naar concrete actie

Op donderdag 10 oktober (de dag van duurzaamheid) is de eerste bijeenkomst met als thema ‘CO2: van ambitie naar concrete actie’.

Programma
8.30 – 9.00 uur: Inloop met koffie & thee

9.00 – 10.00 uur: Welkomstwoord & sprekers
• Frank Weijens (Provincie Gelderland) – Van nulmeting naar sturen op CO2
• Els Martijn (Firm of the Future) – CO2 uitstoot: vind de juiste balans

10.00 – 10.15 uur: Experiment ‘Het CO2 lab’

10.30 – 12.00 uur: Twee rondes met keuze uit vijf interactieve kennissessies. In de sessies bieden wij verkenning, verdieping en inspiratie.

12.00 – 13.00 uur: Netwerklunch

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Gelderland