klimaatadaptatie - Thomas Klomp

Samen klimaatbestendig!

Klimaatadaptatie is overal in volle gang. Nederland past zich langzaam aan aan het veranderende klimaat. En het maken van een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is daarin een mooie eerste stap! Waarom? Dat vertelt adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie Thomas Klomp je.

Integrale aanpak

Klimaatadaptatie vraagt een integrale aanpak, samen met veel andere partijen én inwoners. Het is slim om aan te sluiten bij onderwerpen zoals het vervangen van riolen, wijken van het gas af, nieuwbouw en transformatie of herstructurering van wijken. Maar het vraagt wat anders van bestuurders en raadsleden dan wanneer je een project helemaal zelf kunt formuleren en uitvoeren.

Heb jij hulp nodig om dit regionaal op te pakken? Wij helpen je graag! Neem daarvoor contact op met Aimée Dekker via a.vredeveld-dekker@gelderland.nl of 06 – 06 – 39 22 35 94.

screenshotraadsacademie270620

Worstelen met ondermijning

Op zaterdag 27 juni organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een webinar over het thema Ondermijning, speciaal voor de regio Achterhoek. Twaalf raadsleden namen deel aan de anderhalf uur durende online sessie.

Ondermijning, drugscriminaliteit en netwerkcorruptie

Na een korte inleiding van Gerhard Brunsveld (NVR) en Christel de Jong (Gelderland Academie) kreeg Marjolein Meijners het woord. Marjolein is accounthouder voor de regio Achterhoek bij het RIEC. Ze gaf in haar presentatie verschillende voorbeelden van ondermijning: van drugscriminaliteit tot zorgfraude. Ook sprak zij over hoe je ondermijning kunt herkennen en wat ondermijning onderscheidt van criminaliteit. Tijdens de presentatie konden de deelnemers vragen stellen via de chat. Veel deelnemers worstelden nog met de het brede begrip ondermijning, maar Marjolein legde helder uit wat we hier wel en niet onder scharen.

Als intermezzo toonde Bureau Drugszaken een filmpje. Hierin speelde een schuur in het buitengebied van de Achterhoek de hoofdrol. In het filmpje werd een toelichting gegeven op speedlabs, crystal meth en hennepteelt.

Ter afsluiting volgde een presentatie van Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie aan Saxion Hogeschool. Zij ging specifiek in op netwerkcorruptie. Een vaak grijs gebied voor raadsleden en bestuurders, want hoe zorg je ervoor dat je bekenden geen voorkeursbehandeling geeft? Een van haar tips was om niet meteen op je primaire reactie af te gaan. “Kijk iedere keer kritisch naar de partners waar je mee samenwerkt, ook al werk je al jaren goed samen.”

Vervolg

Vanwege de vele vragen die gesteld werden, bieden de NVR en de Gelderland Academie eind deze zomer aan de Achterhoekse gemeenten de mogelijkheid tot een vervolg op deze sessie. Eind september komt er een soortgelijke webinar voor een andere Gelderse regio.

Heb jij, vanuit jouw werk als raadslid of bestuurder, behoefte aan meer kennis over het thema Ondermijning of een specifieke vraag over dit thema? Neem dan contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl of via 06 – 37 44 44 75.

monitor

Omgaan met intimidatie en bedreiging

monitor

Raadsleden, wethouders en burgemeesters hebben steeds meer te maken met verbale agressie, bedreiging en intimidatie door burgers en andere personen buiten de organisatie. Meer dan één op de drie politieke ambtsdragers had in het afgelopen jaar te maken met een vorm van agressie of geweld. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020.

Weerbaarheid versterken

Hoe ga je ermee om? Hoe versterk je je weerbaarheid? En hoe bescherm je de democratie? De Gelderland Academie biedt een workshop over omgaan met intimidatie en bedreiging. We besteden hierin aandacht aan de juridische aspecten ervan. Wanneer is het strafbaar, wanneer doe je aangifte en wat gebeurt er daarna? En natuurlijk gaan we in op de persoonlijke impact van intimidatie en bedreiging. Wat doet het met jou en met je omgeving? Je deelt ervaringen, bespreekt casussen, do’s en don’ts, en je krijgt praktische instrumenten (zoals het protocol Agressie en Geweld) mee die je in je werk kunt gebruiken. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl.