Artikelen door Rianne van Dreumel

“Communicatie is hoeksteen van aanpak ondermijning”

Een brede maatschappelijke aanpak tegen ondermijnende criminaliteit is noodzakelijk en goede samenwerking tussen gemeenten, politie en andere ketenpartners is cruciaal. In het online symposium ‘Ondermijning en communicatie’ gingen we in op de aanpak van ondermijning en de grote rol die communicatie hierin speelt.

Raad voor 2022

Deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen vraagt om een goede voorbereiding. Raad voor 2022 helpt hierbij, met tips en advies over het voeren van een succesvolle verkiezingscampagne. De Gelderland Academie werkt hiervoor samen met het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

Leerkring Participatie Rivierenland gestart

Participatie is een groot en veelomvattend begrip. Het is dan ook fijn om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. In de regio Rivierenland is daarom een leerkring Participatie opgericht. De eerste ontmoetingen gaven genoeg inspiratie voor een vervolg!

Wat levert werken in de bestuurlijke driehoek op?

De bestuurlijke driehoek van burgemeester, secretaris en griffier is een relatief nieuw overleggremium. Wat levert dat op? De Gelderland Academie biedt bestuurlijke driehoeken van Gelderland een intervisiemoment om hierover na te denken en ervaringen met elkaar te bespreken. Een burgemeester deelt, vanwege de gevoeligheid anoniem, zijn verhaal.

Worstelen met ondermijning

Op zaterdag 27 juni organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een webinar over het thema Ondermijning, speciaal voor de regio Achterhoek. Het werd een interactieve sessie, waarbij de deelnemers al hun vragen kwijt konden.

Omgaan met intimidatie en bedreiging

Raadsleden, wethouders en burgemeesters hebben steeds meer te maken met verbale agressie, bedreiging en intimidatie door burgers en andere personen buiten de organisatie. De Gelderland Academie biedt daarom een workshop over omgaan met intimidatie en bedreiging.

Werken in de anderhalvemetersamenleving

Helaas zal het coronavirus waarschijnlijk nog enige tijd onder ons blijven. We kijken daarom naar een nieuwe manier van het inrichten van onze samenleving: de anderhalvemetersamenleving. Voor iedereen zal er het nodige veranderen. Aan het werk Voor het opstarten van de gemeentelijke (arbeids)organisatie en de gemeentelijke dienstverlening heeft de VNG handreikingen ontwikkeld over een veilige […]

Meer weten over digitaal vergaderen?

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 gaan we veelal online verder. Maar een digitale vergadering vraagt om een andere aanpak dan een traditionele fysieke vergadering. Hoe kun je bijvoorbeeld toch jouw taken goed vervullen? Wij hebben een overzicht gemaakt met handige tips en webinars.