Raad voor 2022

Raad voor 2022

Deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen vraagt om een goede voorbereiding. Raad voor 2022 helpt hierbij, met tips en advies over het voeren van een succesvolle verkiezingscampagne.

De Gelderland Academie werkt samen met het Kennispunt Lokale Politieke Partijen in het project Raad voor 2022. Elk kwartaal geeft Raad voor 2022 tips en handvatten die op dat moment relevant zijn in het traject op weg naar de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de eerste nieuwsbrief en module legt Bert Groot Wesseldijk van Gemeentebelangen Lochem bijvoorbeeld uit hoe je een missie- en visietraject opzet.

Meer weten? Kijk op www.raadvoor2022.nl.

 

werkenbestuurlijkedriehoek

Wat levert werken in de bestuurlijke driehoek op?

De bestuurlijke driehoek van burgemeester, secretaris en griffier is een relatief nieuw overleggremium. Wat levert dat op? De Gelderland Academie biedt bestuurlijke driehoeken van Gelderland een intervisiemoment om hierover na te denken en ervaringen met elkaar te bespreken. Een burgemeester deelt, vanwege de gevoeligheid anoniem, zijn verhaal.

“Bijna iedere gemeente heeft een driehoek burgemeester, secretaris en griffier. Maar hoe werkt deze en is onze werkwijze wel goed? Wat kan beter of anders? Daar waren wij heel benieuwd naar en was het goed om deel te nemen aan het intervisieprogramma van de Gelderland Academie. Samen met twee andere driehoeken hebben we een dag gesproken over de werkwijze, de verschillende culturen en mogelijke verbeterpunten. In een zeer openhartige sfeer en onder begeleiding van gespreksleider Annemiek Meinen hebben we intensief met elkaar van gedachten gewisseld. Als burgemeesters onderling, secretarissen onderling en griffiers onderling, maar ook vooral samen.
Persoonlijk heb ik hier weer veel van geleerd. Bijvoorbeeld hoe verschillend de werkwijzen kunnen zijn. Vooral de verschillen in mandaat vanuit de raden vielen mij op. De ene driehoek kan meer bepalend zijn dan de andere. In een dag tijd hebben we veel ervaringen uitgewisseld. Als persoon heb ik ook erg veel energie opgedaan om samen in de eigen driehoek verder te gaan met elkaar. Zeker een aanrader dus!”

Ben je geïnteresseerd in deze intervisiebijeenkomst? Neem dan contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl of 06 – 37 44 44 75.

klimaatadaptatie - Thomas Klomp

Samen klimaatbestendig!

Klimaatadaptatie is overal in volle gang. Nederland past zich langzaam aan aan het veranderende klimaat. En het maken van een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is daarin een mooie eerste stap! Waarom? Dat vertelt adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie Thomas Klomp je.

Integrale aanpak

Klimaatadaptatie vraagt een integrale aanpak, samen met veel andere partijen én inwoners. Het is slim om aan te sluiten bij onderwerpen zoals het vervangen van riolen, wijken van het gas af, nieuwbouw en transformatie of herstructurering van wijken. Maar het vraagt wat anders van bestuurders en raadsleden dan wanneer je een project helemaal zelf kunt formuleren en uitvoeren.

Heb jij hulp nodig om dit regionaal op te pakken? Wij helpen je graag! Neem daarvoor contact op met Aimée Dekker via a.vredeveld-dekker@gelderland.nl of 06 – 06 – 39 22 35 94.

monitor

Omgaan met intimidatie en bedreiging

monitor

Raadsleden, wethouders en burgemeesters hebben steeds meer te maken met verbale agressie, bedreiging en intimidatie door burgers en andere personen buiten de organisatie. Meer dan één op de drie politieke ambtsdragers had in het afgelopen jaar te maken met een vorm van agressie of geweld. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020.

Weerbaarheid versterken

Hoe ga je ermee om? Hoe versterk je je weerbaarheid? En hoe bescherm je de democratie? De Gelderland Academie biedt een workshop over omgaan met intimidatie en bedreiging. We besteden hierin aandacht aan de juridische aspecten ervan. Wanneer is het strafbaar, wanneer doe je aangifte en wat gebeurt er daarna? En natuurlijk gaan we in op de persoonlijke impact van intimidatie en bedreiging. Wat doet het met jou en met je omgeving? Je deelt ervaringen, bespreekt casussen, do’s en don’ts, en je krijgt praktische instrumenten (zoals het protocol Agressie en Geweld) mee die je in je werk kunt gebruiken. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl.

Werken in de anderhalvemetersamenleving

Helaas zal het coronavirus waarschijnlijk nog enige tijd onder ons blijven. We kijken daarom naar een nieuwe manier van het inrichten van onze samenleving: de anderhalvemetersamenleving. Voor iedereen zal er het nodige veranderen.

Aan het werk

Voor het opstarten van de gemeentelijke (arbeids)organisatie en de gemeentelijke dienstverlening heeft de VNG handreikingen ontwikkeld over een veilige werkomgeving en dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving. Gemeenten worden vooral opgeroepen om hun input en ervaringen te delen op het VNG Werkgeversforum t.a.v. een veilige werkomgeving.

Spelregels
De provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld spelregels opgesteld voor het werken op kantoor.

Spelregels-anderhalvemeter

Deze spelregels zijn een samenvatting van het protocol. Daarnaast is er een checklist voor overleggen. Dat is een vragenlijst die vooraf aan iedere individuele deelnemer wordt gestuurd.

Anderhalvemetercoach
De gemeente Nunspeet kreeg veel vragen over de praktische invulling van de anderhalvemeterafstandregel. Ondernemers zoeken een goede balans tussen doorgang van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de gezondheid van werknemers, klanten en/of bezoekers. Elke organisatie binnen de gemeente Nunspeet kan nu gebruik maken van de mogelijkheid tot ondersteuning door de anderhalvemetercoach. Deze coach denkt mee over de vraagstukken en praktische problemen rondom de regel.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Een vergadering of bijeenkomst is meestal niet alleen om samen te komen om kennis over te dragen en beslissingen te nemen. Het is net zo belangrijk om elkaar te ontmoeten en verbindingen aan te gaan. Dat moet nu wel gestructureerd, op verantwoorde wijze en op gepaste afstand. Hoe kun je dat aanpakken?

Fysieke raadsvergadering
De gemeente Overbetuwe had op 12 mei haar eerste fysieke raadsvergadering op anderhalve meter. Aanwezig was de helft van de gemeenteraad plus één. Redenen hiervoor waren dat raadsleden het prettig vonden om elkaar te zien en dat het makkelijker is om te interrumperen. Vooraf werden de raadsleden geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat men elkaar trof binnen anderhalve meter.
– Iedere aanwezige kreeg een eigen plaats.
– De zaal werd in vier secties verdeeld, met ieder een eigen loopstroom.
– Er werd geen koffie of thee geschonken. Ook werden geen handen geschud.
– De presentielijst en de te tekenen moties en amendementen werden vlak voor de vergadering doorgegeven. Ieder tekende met eigen pen.
– Vooraf konden fracties aangeven wie woordvoerders waren op elk agendapunt. Deze raadsleden kregen op hun eigen plek een microfoon voor interrupties.
– Publiek is niet welkom bij deze raadsvergadering. Dat geldt ook voor journalisten en burgerleden. Men wordt verwezen naar de livestream van de vergadering.
– Iedereen die ziek of verkouden is, moest thuis blijven. Ook raadsleden met een huisgenoot met koorts bleven thuis.

Op 9 juni was er zelfs weer een raadsvergadering met bijna de voltallige raad.

Continuïteit openbaar bestuur
De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een overzicht gemaakt van vragen – met antwoorden – over de continuïteit van het openbaar bestuur in gemeenten en provincies. Het helpt om het besluitvormingsproces voor de korte termijn zo goed en democratisch mogelijk vorm te geven.

Webinar Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving
Veel raden zouden toch wel weer deels samen willen komen. Al is het maar voor dringende of meer complexe onderwerpen. De Vereniging van Griffiers werkt aan een voorbeeld-protocol. Hierin worden vragen over bijvoorbeeld het weigeren van raadsleden met klachten en vergaderen met publiek uitgewerkt.
Tijdens het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’ op 26 juni wordt de (nog te verschijnen) handreiking ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’ toegelicht en kunnen vragen worden gesteld.
Meer informatie en aanmelden

WHO en bijeenkomsten
De World Health Organization (WHO) heeft nieuwe richtlijnen gegeven voor het organiseren van bijeenkomsten. De WHO zit evenementen nog steeds als een versneller van het verspreiden van het virus, maar ze ziet ook het belang van evenementen in politieke, culturele, sociale en economische zin. Het rapport adviseert overheden om het risico van evenementen samen in te schatten met organisatoren. Daarbij dient rekening gehouden te worden met drie factoren:

  • Epidemiologische context van het land waarin het evenement plaatsvindt;
  • Evaluatie van risicofactoren die verband hebben met het verspreiden van het virus tijdens het evenement. Denk daarbij aan het type evenement, de locatie, binnen/buiten, doelgroep van het evenement en de duur van het evenement, maar ook de capaciteit van het gezondheidssysteem.
  • Capaciteit om preventie- en controlemaatregelen toe te passen. Dit kan gaan om het aanpassen van het evenement (zoals zoveel mogelijk online, reinigen/desinfecteren, social distancing) of een verhoogde paraatheid van hulpverleners.

Link naar het volledige (Engelse) rapport

RaadszaalMontferland

Meer weten over digitaal vergaderen?

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Veel organisaties gaan daarom online aan de slag. Maar een digitale vergadering vraagt om een andere aanpak dan een traditionele fysieke vergadering. Waar moet je bijvoorbeeld aan denken? Hoe kun je toch jouw taken goed vervullen? En hoe zit je zo’n overleg voor? Wij hebben een overzicht gemaakt met handige tips en webinars.

Op de website van Democratie in Actie is een speciale pagina met handreikingen en tips over digitaal vergaderen, digitale besluitvorming en/of digitale participatie. Denk daarbij aan:
Stappenplan Digitale beraadslaging en besluitvorming (VNG)
Handboek voor virtueel vergaderen (Periklesinstituut)
Handreiking digitaal vergaderen (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)

De raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn de komende weken op woensdagavond online te volgen:
– 27 mei om 19.30 uur: Controlerende rol van de raad in coronatijd
– 3 juni om 19.30 uur: Regionale samenwerking
– 10 juni om 19.30 uur: Integriteit van het raadslid
– 17 juni om 19.30 uur: Rekenkamer en het rekenkompas
– 24 juni om 19.30 uur: Jeugdzorg en het coronavirus 

Democratie in actie organiseerde in samenwerking met o.a. de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden al verschillende webinars. Deze zijn terug te kijken.
De lokale democratie en het coronavirus (3 april)
Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming (10 april)
Online vergaderen en besluiten door raadsleden (10 april)
Digitale participatie: verbinding in tijden van corona (8 mei)
Aan de slag met digitale inspraak en participatie in coronatijd (15 mei)

Speciaal voor griffiers zijn er twee webinars geweest over het gebruik van Microsoft Teams. Je kunt beide uitzendingen en presentaties terugkijken (na aanmelden met naam en e-mailadres). Het beste kun je dat doen buiten je werkomgeving.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is samen partners Provincie Gelderland, Plattelandsjongeren Gelderland, Zorgbelang Inclusief, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland en Spectrum ‘Leer Lokaal‘ gestart. Op deze website kan iedereen die zijn/haar buurt mooier en leefbaarder wil maken ondersteuning en inspiratie d.m.v. speeddates en webinars. De webinars behandelen onderwerpen als online vergaderen en meedoen in tijden van corona.

Debat.nl biedt in samenwerking met de VNG Academie, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en ProDemos ook enkele (niet kosteloze) trainingen aan:
Slagvaardig voorzitten
Politieke debatvaardigheden

COVID-19

Update: COVID-19

Vanwege COVID-19 zijn al onze bijeenkomsten geannuleerd tot in elk geval 1 juni 2020. De komende tijd bekijken we naar welk moment we deze kunnen verplaatsen. We vragen iedereen om de richtlijnen van de overheid en het RIVM in acht te nemen. Pas goed op jezelf en op elkaar!

We kunnen ons goed voorstellen dat je met vragen zit over wat COVID-19/het coronavirus betekent voor jouw functie en taken. We hebben een overzicht gemaakt van waar je als bijvoorbeeld raadslid, bestuurder of griffier terecht kunt met vragen. Maar ook waar je algemene informatie kunt vinden van het RIVM of over bijvoorbeeld digitaal vergaderen in deze tijden.
Met dank aan VNG , Provincie Gelderland, Democratie in Actie, Ministerie van BZK, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers en Wethoudersvereniging.

Heb je vragen? Of kunnen wij je ergens mee helpen? Mail of bel gerust via info@gelderlandacademie.nl of 026 – 359 9018.

Samenwerken in netwerken

Wil jij beter samenwerken?

Woensdag 6 november stonden we op de Dag van Gelderland met de workshop ‘Samenwerken in netwerken’. Door de grote interesse in dit onderwerp tijdens de Dag en het enthousiasme van de deelnemers bieden we samen met Kenniscentrum Publieke Zaak (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) een module aan voor netwerken.

Werken aan een gezamenlijk doel

Samenwerking tussen overheden gebeurt vaak in netwerkachtige constructies, waarbij ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedoen. Je hebt dan te maken met de verschillende rollen en belangen van partners, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Terwijl samen optrekken juist tot mooie resultaten kan leiden.

Tijdens die module geven we inzicht in hoe je effectief in netwerken kunt samenwerken en vanuit verschillende belangen kunt werken aan een gemeenschappelijk doel. Wat betekent netwerksamenwerking voor jouw rol, houding en gedrag? Hoe bereik je een positieve samenwerkingsrelatie, waarin je elkaar wil versterken en samen bouwt aan goede oplossingen? Na afloop kun je gezamenlijk werken aan mooie resultaten, met veel draagvlak en energie!

Geïnteresseerd?

Zit jij in een netwerk? En wil je beter samenwerken? Neem dan contact op met Karlijn de Graaf via of 026 – 3599018.