Mini-congressen over Klimaatakkoord

De Gelderland Academie organiseert samen met Code Groen van de provincie Gelderland een serie bijeenkomsten over het Klimaatakkoord. Als leidraad gebruiken we de uitkomsten van de sectortafels en de sectoroverschrijdende thema’s. Elke drie maanden lichten we een ander onderwerp uit. In de bijeenkomsten krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met CO2, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzame Opwek. We zorgen voor inspirerende sprekers en interactieve kennissessies met praktijkcases. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerklunch. Genodigden zijn managers bedrijfsvoering, managers duurzaamheid, (strategisch) inkopers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s).

CO2: van ambitie naar concrete actie

Op donderdag 10 oktober (de dag van duurzaamheid) is de eerste bijeenkomst met als thema ‘CO2: van ambitie naar concrete actie’.

Programma
8.30 – 9.00 uur: Inloop met koffie & thee

9.00 – 10.00 uur: Welkomstwoord & sprekers
• Frank Weijens (Provincie Gelderland) – Van nulmeting naar sturen op CO2
• Els Martijn (Firm of the Future) – CO2 uitstoot: vind de juiste balans

10.00 – 10.15 uur: Experiment ‘Het CO2 lab’

10.30 – 12.00 uur: Twee rondes met keuze uit vijf interactieve kennissessies. In de sessies bieden wij verkenning, verdieping en inspiratie.

12.00 – 13.00 uur: Netwerklunch

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Gelderland

Dag van de Gelderse griffiers

In januari 2020 weer jaarlijkse bijeenkomst voor griffiers

Griffier is soms een eenzaam beroep. Je bent de enige met deze functie in jouw gemeente. In januari 2020 biedt de Gelderland Academie daarom weer de mogelijkheid om op Gelders niveau andere griffiers te ontmoeten.

Terugblik
Vorig jaar in december organiseerden we een eerste Gelderse griffiersbijeenkomst, waar ongeveer de helft van de griffiers uit Gelderland bij aanwezig was. De onderwerpen ‘burgemeestersbenoemingen’ en ‘klankbordgesprekken’ stonden centraal. Het kabinet van de Commissaris van de Koning lichtte de procedures en de mogelijke ondersteuning vanuit kabinet voor burgemeestersbenoemingen toe en Hans Oostendorp (adviesbureau Necker van Naem) vertelde meer over de manier waarop klankbordgesprekken gevoerd kunnen worden. Ook deelde Bianca Espeldoorn, griffier van gemeente Heerde, haar ervaringen met de groep.
De aanwezigen gaven naderhand enthousiast aan vaker bij elkaar te willen komen. Het uitwisselen van ervaringen werd als erg waardevol ervaren. De Gelderland Academie heeft daarom besloten er een jaarlijks evenement van te maken. Elk jaar staat een ander onderwerp centraal.

Gezocht
Voor de komende bijeenkomst in januari 2020 zijn we op zoek naar nieuwe onderwerpen. Over welk onderwerp zou je als griffier graag ervaringen willen uitwisselen? En wellicht wil je de volgende bijeenkomst in jouw gemeente houden? Laat het ons weten! Neem hiervoor contact met Freya van Os via telefoonnummer 06 – 37 44 44 75 of freyavanos@vnggelderland.nl.

Save the date: 29 augustus Summer School Democratie

Met de Summer School Democratie start jij het nieuwe politieke jaar goed. Volg colleges, masterclasses en praktijksessies om kennis over de lokale democratie op te doen, vaardigheden te leren en ervaringen uit te wisselen met andere professionals. Ook de Gelderland Academie draagt een steentje bij aan het programma.

Beter samenwerken in de bestuurlijke driehoek

In september gaan opnieuw drie Gelderse driehoeken een dag ‘de hei op’. Onder leiding van Annemiek Meinen (De Beuk organisatieadvies) reflecteren zij op hoe ze de onderlinge interne samenwerking invulling geven.