Grip op samenwerking

De afgelopen jaren worden steeds meer taken die te complex zijn voor een individuele gemeente ondergebracht in samenwerkingsverbanden, de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Taken en bevoegdheden worden overgedragen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt gedeeld door soms wel meer dan 10 gemeenten, met allemaal een eigen belang en verantwoordelijkheid.

Uit praktische overwegingen mengen de gemeenteraden zich niet direct met het reilen en zeilen van de GR maar sturen zij een afgevaardigde in de vorm van een wethouder die namens de raad afspraken maakt met het dagelijks bestuur van de GR.

Hierdoor zijn er overleggen tussen aan de ene kant het dagelijks bestuur en aan de andere kant de verschillende afgevaardigden met een eigen opdracht van de raad.

Dit kan in sommige gevallen zorgen voor lastige situaties, vooral als raadsleden het gevoel hebben dat er dingen besloten worden waar zij niet van op de hoogte waren of die zij zich anders hadden voorgesteld.

In ons programma Grip op Samenwerking zullen wij de deelnemers handvatten geven om met deze lastige situaties om te gaan.

Onderwerpen van gesprek  zijn: Welke invloed heeft u als raadslid op gemeenschappelijke regeling? Hoe kunt u er voor zorgen dat u goed op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen binnen de GR? Wat kunt u doen om de afstemming met andere raden te maximaliseren?. De inhoud van deze bijeenkomst wordt aangepast aan de specifieke uitdagingen in de gastregio.

 
Gelderland Academie

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst bij jou in de buurt? Neem dan contact op met: Freya van Os, 06-37444475 of freyavanos@vnggelderland.nl

Gelderland Academie