Klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 roept alle overheden hun beleid en handelen in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust te laten zijn.

Klimaat adaptatie staat weinig of niet op het netvlies van veel volksvertegenwoordigers zoals energie transitie en circulaire economie dat wel staan. En soms is men wel bekend met het onderwerp maar ontbreekt het handelingsperspectief. Daarom is het van belang om te zorgen dat klimaatadaptatie onder de aandacht wordt gebracht. Zodat iedere gemeente waterrobuust en klimaatbestendig wordt ingericht. Dit gebeurt met name met ruimtelijke maatregelen waarmee de leefomgeving toekomstbestendig gemaakt wordt.

Wat nodig is om verder te komen is inzicht in het vraagstuk, de urgentie en concrete handvatten voor een aanpak.

De aanpak van klimaatadaptatie blijft alleen betaalbaar door zoveel mogelijk aan te sluiten bij onderwerpen waar klimaatadaptatie goed in mee kan: het vervangen van  riolen, wijken van het gas af, nieuwbouw en transformatie of herstructurering van wijken. Het vraagt dus een integrale aanpak, samen met veel andere partijen én inwoners. Dit vraagt wat anders van een bestuurders of de politiek dan wanneer je een project helemaal zelf kunt formuleren en uitvoeren.

Tijdens de workshop behandelen we de volgende thema’s aan de hand van concrete casussen uit de regio

  • Wat houdt klimaatadaptatie in? Wat is de urgentie en wat zijn kansen? Wat is een stresstest en wat heb je eraan? (gemeenten moeten in 2019 een stresstest gedaan hebben, die laat zien waar de kwetsbaarheden in de gemeente zijn voor de gevolgen van klimaatverandering).
  • Leefbaarheid en participatie; wat betekent het voor de inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers? Hoe krijg je hen aan boord? etc. Het thema netwerksturing kan hier worden ingezet.
  • Klimaatadaptatie vraagt een integrale aanpak: het moet onderdeel worden van al je beleid en handelen (afspraak Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018). Hoe stuur je hierop als raad of wethouders?
Gelderland Academie

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst bij jou in de buurt? Neem dan contact op met: Aimée Dekker, a.vredeveld-dekker@gelderland.nl of 06-39223594

Gelderland Academie