Over de Gelderland Academie

De Gelderland Academie is het platform voor het delen van praktijkgerichte kennis en ervaring voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden en ambtenaren bij gemeenten in Gelderland en bij de provincie Gelderland.

Voor deze doelgroep organiseert de Gelderland Academie kennis- en netwerkbijeenkomsten in de regio.

De Gelderland Academie is opgericht door de Provincie Gelderland en VNG Gelderland met als missie het helpen waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van het openbaar bestuur in Gelderland. Dit willen we doen door de positie van lokale bestuurders en ambtenaren te versterken, zodat zij beter toegerust zijn om hun taken goed uit te voeren.

Ons aanbod is kosteloos en bij u in de buurt en kenmerkt zich door een regionale insteek, persoonlijk contact en het delen van ervaringen.

Team

 • Karlijn de Graaf: projectleider
 • Christel de Jong: strategisch adviseur
 • Freya van Os: projectmedewerker
 • Aimée Dekker: projectmedewerker
 • Erica Koster: projectmedewerker
 • Tessa Admiraal: projectondersteuner
 • Rianne van Dreumel: communicatie

Stuurgroep

 • Jan Markink: gedeputeerde provincie Gelderland – voorzitter stuurgroep
 • Dorien van der Kamp: griffier Overbetuwe – bestuurslid VNG Gelderland – vicevoorzitter stuurgroep
 • Judith van den Wildenberg: raadslid Barneveld – bestuurslid VNG Gelderland
 • Corrie-Christine van der Woude: Statenlid (VVD)
 • Raoul van Etten: directeur Academie Business en Communicatie (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Annemarth Idenburg: directeur Trendbureau Overijssel

Voor wie?

De Gelderland Academie is er voor iedereen die actief is in het openbaar bestuur in Gelderland. Voor volksvertegenwoordigers bij gemeenten (raadsleden) en provincie (Statenleden), voor gemeentebestuurders (wethouders en burgemeesters), voor provinciebestuurders (gedeputeerden) en voor ambtenaren.

Op de hoogte blijven?

  Samenwerking

  Steeds meer moeten gemeenten in de regio samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken. De Gelderland Academie helpt de praktijk van samenwerking inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

  Gelderland Academie

  Rolversterking

  Of je volksvertegenwoordiger bent, bestuurder of ambtenaar. Ieders rol is van belang voor een sterk openbaar bestuur. De Gelderland Academie ondersteunt je om je rol goed te kunnen pakken.

  Dagelijkse praktijk

  Theoretische kennis is er al genoeg. De Gelderland Academie put uit kennis en ervaring die in Gelderland is opgedaan. Een praktijkgerichte context, direct toepasbaar in je eigen werksituatie.